Pravilnik o priznavanju statusa kliničkog psihologa

Upravni odbor Hrvatske psihološke komore je na svojoj 47. sjednici od 17. lipnja 2011. godine donio Pravilnik o priznavanju statusa kliničkog psihologa, koji se objavljuje na web-stranicama Komore 01. srpnja 2011. godine te stupa na snagu 8 dana po objavi.

Psiholozi koji zadovoljavaju uvjete za priznavanje statusa kliničkog psihologa moći će ga zatražiti na obrascu zahtjeva kojeg ćemo objaviti na web stranicama u rubrici "Obrasci" nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika. Troškovi ovog postupka, čija će realizacija krenuti tijekom rujna, iznosit će 300,00 kuna - također prema odluci Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2