Svjetski dan mentalnog zdravlja 2020: Podržimo ulaganje u mentalno zdravlje mladih

Poštovane kolegice i kolege,

uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, a u sklopu programa PoMoZi Da!, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje infografiku Mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj s osvrtom na rezultate istraživanja nekih pokazatelja mentalnog zdravlja učenika u dobi od 16 godina u razdoblju od 1999. do 2019.

Cilj je infografike potaknuti raspravu o zaštiti i očuvanju mentalnog zdravlja mladih u Hrvatskoj, o važnosti razvoja usluga koje su primjerene mladima i njihovim potrebama, o odgovornosti odraslih za mentalno zdravlje mladih, o važnosti pristupanja i pružanja podrške mladima te pravovremenog traženja stručne pomoći.

Podržimo ulaganje u mentalno zdravlje mladih!

https://zivjetizdravo.eu/2020/10/09/svjetski-dan-mentalnog-zdravlja-podrzimo-ulaganje-u-mentalno-zdravlje-mladih-u-hrvatskoj/

https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/svjetski-dan-mentalnog-zdravlja-podrzimo-ulaganje-u-mentalno-zdravlje-mladih-u-hrvatskoj/

https://www.facebook.com/zivjetizdravo.hr/photos/a.1450788388563258/2396869733955114/?type=3&theater


Brinimo o mentalnom zdravlju madih!

https://zivjetizdravo.eu/2020/10/09/brinimo-o-mentalnom-zdravlju-mladih/

https://www.facebook.com/zivjetizdravo.hr/photos/a.1450788388563258/2396843577291063/

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2