Ukrasno ovlaštenje

Stupanjem na snagu novog Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) prestalo je izdavanje osnovnih dopusnica, a započelo je izdavanje rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti, koje se izdaje trajno. S obzirom na navedenu činjenicu ovlašteni psiholozi  su u mogućnosti podnijeti zahtjev za izdavanje ukrasnog ovlaštenja.

Naknada za izdavanje ukrasnog ovlaštenja iznosi 100,00 kuna, a uplaćuje se na žiro račun Komore broj: HR1123600001101712980 kod Zagrebačke banke d.d., model: 67, poziv na broj: OIB člana, svrha uplate: „naknada za izradu ukrasnog ovlaštenja“.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2