DOPUNA DNEVNOG REDA 41. SKUPŠTINE HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Sukladno Pozivu na 41. sjednicu Skupštine Hrvatske psihološke komore KLASA: 003-08/20-01/01, URBROJ: 251-375/01-01-20-3 od 22. svibnja 2020. godine kojim su članovi pozvani dostaviti nadopune dnevnog reda od iznimne važnosti za funkcioniranje Komore do 28. svibnja 2020. godine, dana 29. svibnja zaprimljen je prijedlog dopune dnevnog reda podnesen od Radne skupine za uvođenje elektronskog glasovanja članova Hrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Komore te se slijedom navedenog Dnevni red 41. sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore  dopunjuje idućom točkom:

9. Izvješće Radne skupine za uvođenje elektronskog glasovanja članova Hrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Komore

Materijali za dopunjenu točku Dnevnog reda objavljeni su i dostupni na mrežnim stranicama prijavom putem korisničkog računa.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2