PREPORUKE ZA RAD PRIVATNIH PSIHOLOŠKIH PRAKSI U OKVIRU POSTUPNOG UBLAŽAVANJA RESTRIKCIJA

OPĆI DIO PREPORUKA:
Privatne psihološke prakse od 04. svibnja 2020. godine mogu nastaviti i s uobičajenim aktivnostima sukladno preporukama nadležnih službi te poštujući higijensko-epidemiološke naputke Nacionalnog stožera Civilne zaštite i kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
 
SPECIFIČNE PREPORUKE:
• Tražiti ispunjavanje Izjave s ciljem sprječavanja širenja zaraze COVID-19 (preuzmite izjavu ovdje)
• Obavezno mjerenje temperature, dezinficiranje ruku 
• U radu s djecom koristiti pranje ruku, a ne dezificijens, a sredstva zaštite (vizir, maska) prema procjeni (potrebe djece, dojam kod prvog kontakta, procjena rizika itd.)
• Obaviti jednu složenu psihodijagnostičku obradu dnevno (ukoliko se radi o testu koji zahtjeva manipulaciju rukama (npr: Wechslerove skale) koristiti ga taj dan samo s jednim korisnikom usluge) i prilagoditi baterije PDI tako da tijekom dana koristimo pojedini PDI samo jednom osobom 
• PDI (knjižice s pitanjima i sl.) koji su korišteni odložiti na posebno mjesto na tri dana do ponovne uporabe, predmete kojima se manipuliralo dodatno dezinficirati
• Koristiti mogućnosti pružanja usluga on-line, e-mailom, digitalne platforme)
• Naručivanje korisnika telefonom i/ili e-mailom, dati detaljne upute za dolazak korisnicima i preporučiti dolazak za samo jednu osobu u pratnji
• Nakon svakog korisnika provjetriti i dezinficirati prostor i sredstva za rad (npr: stol, stolice, pribor...)
• Korisnike naručiti u minimalnom vremenskom razmaku od 15 min (maksimalno smanjiti mogućnost susretanja korisnika prilikom dolaska / odlaska i/ili čekanja u čekaonici
• U radu s grupama preporuča se rad u manjim grupama (do 10 sudionika) s pridržavanjem pravila razmaka i fizičke distance (1,5 do 2 metra u zatvorenom prostoru)
 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2