Prijavnica za polaganje stručnog ispita

Nakon obavljenog vježbeničkog staža psiholozi vježbenici obavezni su položiti psihološki stručni ispit, nakon čega stječu uvjet iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22) za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti. Psihološki stručni ispit može se prijaviti najranije mjesec dana prije isteka vježbeničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon isteka vježbeničkog staža, a sukladno objavljenim rokovima za prijavu stručnog ispita. Rokovi prijave i termini održavanja stručnih ispita objavljuju se na mrežnim stranicama Komore.

Nakon položenog psihološkog stručnog ispita psihologu vježbeniku izdaje se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Potrebni dokumenti:

  • Ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica u fizičkom i PDF formatu

Naknada: 300 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: naknada za polaganje psihološkog stručnog ispita

Dodatne obaveze:

Ukoliko psiholog vježbenik ne može iz opravdanih razloga pristupiti ispitu, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Komoru. Ukoliko to ne učini, smatra se da je ispitu pristupio, te ponovo mora snositi troškove ispita.

E-POSTUPAK za polaganje psihološkog stručnog ispita:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno sa uredno ispunjenom i ovjerenom vježbeničkom knjižicom i potvrdom o uplati naknade za polaganje psihološkog stručnog ispita – sve u skeniranom PDF obliku
  • ispunjenu i ovjerenu vježbeničku knjižicu dostaviti u fizičkom formatu – poštom ili osobno

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima (http://www.psiholoska-komora.hr/76)

 


Pored prijave polaganja psihološkog stručnog ispita psiholozi vježbenici koji pristupaju stručnom ispitu obvezni su podnijeti ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI kako bi stjecanjem uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22) odnosno polaganjem psihološkog stručnog ispita ostvarili priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

Upute za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti dostupne su ovdje.


Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2