Prijavnica za polaganje stručnog ispita

Uvjeti:
Nakon obavljenog vježbeničkog staža psiholozi vježbenici obavezni su položiti psihološki stručni ispit, nakon čega ostvaruju pravo na osnovnu dopusnicu, odnosno odobrenje za samostalan rad.
Prijava se može podnijeti najranije mjesec dana prije isteka vježbeničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon isteka vježbeničkog staža, u roku za prijavu stručnog ispita. Rokovi prijave i termini održavanja stručnih ispita objavljuju se na mrežnim stranicama Komore.
Nakon položenog stručnog ispita dobiva se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Osnovna dopusnica izdaje se nakon slijedećeg sastanka Povjerenstva za osnovne dopusnice, a dostavlja se poštom.

Potrebni dokumenti:

  •  ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica

Naknada: polaganje stručnog ispita 200 HRK
                izdavanje osnovne dopusnice 200 HRK

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: troškovi polaganja stručnog ispita i izdavanja osnovne dopusnice

Dodatne obaveze:
Ukoliko psiholog vježbenik ne može iz opravdanih razloga pristupiti ispitu, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Komoru. Ukoliko to ne učini, smatra se da je ispitu pristupio, te ponovo mora snositi troškove ispita.

E-POSTUPAK za polaganje psihološkog stručnog ispita:

  • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s potvrdom o uplati troškova polaganja stručnog ispita i izdavanja osnovne dopusnice – sve u skeniranom PDF obliku
  • uredno ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica dostavlja se klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • rješenje o polaganju stručnog ispita dostavlja se klasičnom poštom

OBRAZAC Prijavnica za stručni ispit
OBRAZAC Zahtjev za izdavanje osnovne dopusnice

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima (http://www.psiholoska-komora.hr/76)
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica (http://www.psiholoska-komora.hr/75)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

  • Uvjerenje o položenom psihološkom stručnom ispitu
  • Rješenje o izdavanju osnovne dopusnice

Pravni lijek:
Protiv Rješenja o izdavanju osnovne dopusnice može se podnijeti žalba nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se podnosi putem Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A.


Stručni ispit HPK - osnovne informacije

 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2