Zahtjev za ponovno izdavanje/zamjenu članske iskaznice

Članska iskaznica izdaje se nakon upisa u Registar članova Hrvatske psihološke komore, na razdoblje od 6 godina.

Po isteku roka važenja članske iskaznice, ili u slučaju potrebe ponovnog izdavanja članske iskaznice zbog promjene imena i prezimena, gubitka, oštećenja, otuđenja ili uništenja članske iskaznice, odnosno nekog drugog razloga, potrebno je ispuniti zahtjev za ponovno izdavanje / zamjenu članske iskaznice, te isti dostaviti
e-mailom (hpk@psiholoska-komora.hr)
faxom (01-3013-815)
ili na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb.

Naknada za izradu duplikata članske iskaznice iznosi 50,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Komore broj: HR1123600001101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz navođenje svrhe uplate.

Ponovno izdavanje članske iskaznice zbog isteka roka važenja ili promjene imena i prezimena vrši se bez naknade.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2