POZIV NA 41. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/20-01/01
URBROJ: 251-375/01-01-20-1
Zagreb, 28. veljače 2020.

 

POZIV NA 41. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
 

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivamo Vas na 41. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 21. ožujka 2020. godine u I. gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, Zagrebs početkom u 11:00 sati sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda
  2. Verifikacija zapisnika sa 40. Skupštine HPK
  3. Izvješće Nadzornog odbora,
  4. Izvješće o radu za 2019. godinu i
  5. Financijsko izvješće za 2019. godinu.

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima možete dostaviti najkasnije do 4. ožujka 2020. godine na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice i bit će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 11. ožujka 2020. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hr ili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s  potvrdom o zaprimljenoj prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2