JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA (m/ž)

KLASA: 003-08/20-03/02
URBROJ: 251-375/01-02-20-2

Zagreb, 22. siječnja 2020.


Na temelju Odluke Upravnog odbora Komore KLASA: 003-08/20-03/02, URBROJ: 251-375/01-02-20-1 donesene na 58. sjednici održanoj 17. siječnja 2020., objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto tajnika (m/ž)


1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij iz područja društvenih znanosti (pravo, psihologija, ekonomija i dr.);
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • radne, stručne i organizacijske sposobnosti.

Opis poslova radnog mjesta:

 • planiranje, organizacija i vođenje rada Tajništva;
 • odgovornost za rad Tajništva;
 • priprema, koordiniranje i praćenje sjednica te vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Komore;
 • koordinacija rada tijela, povjerenstava i stručnih razreda;
 • poslovi uređivanja web stranice Komore;
 • vođenje registra članova Komore;
 • komunikacija i ostvarivanje suradnje s nadležnim državnim tijelima, fakultetima, komorama, udrugama i drugim profesionalnim organizacijama;
 • po potrebi, raspoređivanje poslova i davanje uputa radnicima za izvršavanje određenog posla;
 • praćenje izvršavanje poslova i nadzor nad radom radnika;
 • upravljanje i briga o kadrovskoj evidenciji i dokumentaciji radnika Komore;
 • organizacija događanja i službenih putovanja;
 • nabavka sredstva za rad Tajništva;
 • izrada planova i izviješća iz djelokruga rada;
 • drugi poslovi koji proizlaze iz općih akata Komore i Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta KLASA: 011-02/19-01/04, URBROJ: 251-375/01-02-19-1 kao i drugi poslovi po nalogu ovlaštene osobe.


Prijave se dostavljaju na e-mail: hpk@psiholoska-komora.hr s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto tajnik (m/ž)“.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja treba priložiti:

 • vlastoručno potpisanu molbu;
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • dokaz o državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na web stranici Komore.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2