POZIV NA 40. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/19-01/03
URBROJ: 251-375/01-01-19-1

Zagreb, 22. studenog 2019.
 

POZIV NA 40. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE
 

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, pozivamo Vas na 40. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u petak 13. prosinca 2019. godine u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Ul. Ignjata Đorđića 26, Zagreb s početkom u 17:00 sati sa sljedećim  


DNEVNIM REDOM:

  1. Verifikacija zapisnika sa 39. Skupštine HPK
  2. Financijski plan za 2020. godinu

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima možete dostaviti najkasnije do 27. studenog 2019. godine na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice i bit će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 2. prosinca 2019. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hrili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s  potvrdom o zaprimljenoj prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2