Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu računalnog programa namijenjenog za vođenje registra

KLASA: 003-08/19-03/40
URBROJ: 251-375/01-02-19-2
Zagreb, 15. studenog 2019.


Na temelju Odluke Upravnog odbora Komore KLASA: 003-08/19-03/40, URBROJ: 251-375/01-02-19-1 donesene na 53. sjednici održanoj 04. studenog 2019., objavljuje se

 

J A V N I   P O Z I V

za dostavu ponuda za izradu računalnog programa namijenjenog za vođenje registra članova Hrvatske psihološke komore

1. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda zaizradu računalnog programa namijenjenog za vođenje registra članova Hrvatske psihološke komore (dalje: „računalni program“).

2. Računalni program mora omogućiti integraciju svih podataka koje u službenim evidencijama vodi Komora, sve u cilju efikasnijeg i racionalnijeg postupanja u uvjetima primjene Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19, dalje: „Zakon“) i to tako da:

  1. funkcionalno objedini imenike, upisnike i evidencije utvrđene Zakonom (Imenik psihologa, Imenik psihologa vježbenika, Upisnik samostalne privatne psihološke prakse i Upisnik zajedničke psihološke prakse);
  2. funkcionalno objedini upisnike i evidencije potrebne za izvršenje drugih zakonom povjerenih ovlasti kao i onih neophodnih za uredan rad i uredsko postupanje Komore (evidencija uplata članarina, evidencija osiguranja od odgovornosti, evidencija stručnog usavršavanja i dr.);
  3. omogući ažurno praćenje postupaka temeljem javnih ovlasti iz članka 21. Zakona, kao i drugih upravnih i neupravnih postupaka;
  4. omogući integraciju ili povezivanje sa registrima i evidencijama drugih javnopravnih tijela.

3. Ponuđeni računalni program mora u pogledu tehničkih i drugih karakteristika odgovarati svim uvjetima propisanim odredbama Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Narodne novine broj 92/14) i  Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Narodne novine broj 60/17).

4. Ponuditelje se poziva da prije dostave ponude, a radi utvrđivanja točnih tehničkih i organizacijskih karakteristika računalnog programa, kontaktiraju Komoru putem e-mail adrese: hpk@psiholoska-komora.hr.

5. Planirani početak izrade računalnog programa je nakon sklapanja ugovora i uvođenja u posao.

6. Ponude se zaprimaju pisanim putem na adresu Selska cesta 90A, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na e-mail adresu hpk@psiholoska-komora.hrod 15. studenog 2019. do 15. siječnja 2020. godine.

7. U ponudi je potrebno navesti cijenu, rok isporuke i tehničke specifikacije računalnog programa.

8. Naručitelj nema obvezu odabira ponude.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2