POZIV NA 39. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

KLASA: 003-08/19-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-19-1
Zagreb, 17. listopada 2019.

POZIV NA 39. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore,  pozivamo Vas na 39. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 9. studenog 2019. godine Hotelu Osijek, dvorana Javor, Šamačka 4, Osijek, s početkom 10:00sati  sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda
  2. Verifikacija zapisnika sa 38. Skupštine HPK
  3. Plan rada za 2020. godinu
  4. Financijski plan za 2020. godinu
  5. Odluka o visini članarine za 2020. godinu
  6. Izvješće Radne skupine za uvođenje elektronskog  glasovanja i internetskog prenošenja skupština Hrvatske psihološke komore

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima dostavite najkasnije do 22. listopada 2019. godine na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice i bit će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 29. listopada 2019. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hrili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s  potvrdom o zaprimljenoj  prijavi, molimo Vas da kontaktirate Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2