Obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu kao zanimanja

Novim Zakonom o udomiteljstvu (NN 115/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine propisana je mogućnost obavljanja specijaliziranog udomiteljstva za djecu kao zanimanja, a koje mogu obavljati stručnjaci s iskustvom u radu s ovom skupinom djece.

Uz Zakonom propisane uvjete za sve udomitelje, specijalizirano udomiteljstvo za djecu kao zanimanje može obavljati osoba koja ima:

1. završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, fizioterapije i sestrinstva,

2. najmanje tri godine radnog staža u radu s djecom kojoj se može pružati usluga specijaliziranog udomiteljstva za djecu,

3. posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta kojem pruža uslugu,

4. izabrana je od Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

Više informacija o specijaliziranom udomiteljstvu za djecu kao zanimanju donosimo u prilogu.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2