Zahtjev za izdavanje EU potvrde

EU potvrdu izdaje Komora pravnoj ili fizičkoj osobi s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koja u drugoj državi članici želi pružati usluge regulirane profesije psiholog. Podnositelj zahtjeva za izdavanje EU potvrde može biti pravna ili fizička osoba, s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koja je obavljala ili obavlja reguliranu profesiju psiholog na području Republike Hrvatske, a koja namjerava u drugoj državi članici obavljati reguliranu profesiju psiholog. Potvrdom se potvrđuje da je osoba iz stavka 2. ovoga članka poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti.

Potrebni dokumenti:
Obrazac zahtjeva za izdavanje EU potvrde

Naknada: bez naknade

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: Troškovi izdavanja EU potvrde

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (http://www.psiholoska-komora.hr/1050)
Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 123/15)

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2