POZIV NA 38. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

KLASA: 003-08/19-01/01
URBROJ: 251-375/01-01-19-1
Zagreb, 08. ožujka 2019.

 

POZIV NA 38. SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore,  pozivamo Vas na 38. Skupštinu Hrvatske psihološke komore koja će se održati u subotu 30. ožujka 2019. godine u Prvoj gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, s početkom u 11:00 sati sa sljedećim  

DNEVNIM REDOM:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda
  2. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Skupštine HPK
  3. Izbori za člana/članicu Suda časti prvog stupnja
  4. Izvješće Nadzornog odbora
  5. Izvješće o radu za 2018.
  6. Financijsko izvješće za 2018.
  7. Izvješće Radne skupine za uvođenje elektroničkog glasovanja članova Hrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Hrvatske psihološke komore
  8. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za člana/članicu Suda časti prvog stupnja

 

Prijedloge za dopunu Dnevnog reda s obrazloženjem i materijalima dostavite najkasnije do 13. ožujka 2019. na e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr.

Sukladno članku 32. Poslovnika o radu Skupštine, materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web-stranicama Komore 15 dana prije održavanja sjednice i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Molimo Vas da svoj dolazak na Skupštinu obavezno potvrdite do 19. ožujka 2019. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslane e-mailom na: hpk@psiholoska-komora.hrili faksom na broj: 01 3013 815. Ukoliko u roku od 48 sati ne primite e-mail s  potvrdom o zaprimljenoj  prijavi, molimo Vas kontaktirajte Tajništvo Komore.

S poštovanjem,

Andreja Bogdan
predsjednica Hrvatske psihološke komore

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2