Odgovor Visokog upravnog suda na obavijest člana Komore

Član Komore uputio je Visokom upravnom sudu obavijest u kojoj navodi kako su sve odluke koje je Upravni odbor donio od svibnja 2012. godine nezakonite, protivne pravilnicima i aktima Komore. Komora se po predmetnoj obavijesti očitovala Visokom upravnom sudu i dostavila dokaze o svojim navodima. Visoki upravni sud nije našao razloge za postupanje i pokretanje postupka ocjene zakonitosti Poslovnika o radu Upravnog odbora jer je utvrdio da je važeći Poslovnik o radu Upravnog odbora u skladu sa Statutom Komore, da su odluke Upravnog odbora pravovaljano donesene i da su navodi iz obavijesti neosnovani.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2