Otvorena savjetovanja

STATUT HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Zagreb, 27. siječnja 2020.
 

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Statuta Hrvatske psihološke komore.

Prijedlog Statuta izrađen je zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19) i njime se uređuje organizacija i ustrojstvo, zadaće, nadležnost, sastav, način izbora i odlučivanja tijela Komore, prava i obveze njezinih članova te sva druga pitanja važna za dostojanstvo struke, zaštitu članstva i psihološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, a sadrži odredbe o nazivu i sjedištu Komore, mjesnoj nadležnosti Komore, unutarnjem ustrojstvu, tijelima Komore, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju mogućim viškom prihoda i pokrivanju mogućeg manjka prihoda, načinu stjecanja imovine, ostvarivanju javnosti rada Komore, članstvu i članarini, pravima i obvezama članova, prestanku rada Komore te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Komore te odredbe kojima se pobliže propisuju i druga pitanja važna za rad Komore.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta možete dostaviti najkasnije do 19. veljače 2020. godine na e-mail adresu: hpk@psiholoska-komora.hrs naznakom „Primjedbe na prijedlog Statuta.“

Vezani dokumet: Prijedlog (pdf, 195 KB)

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2